De strijd tegen pesten wordt al lang gevoerd. Toch blijft het een onderschat probleem. Uit een onderzoek van CM in 2014 bij 1900 Vlamingen blijkt dat 73 procent ooit werd gepest tijdens de schoolcarrière. Er wordt tevens steeds meer via het internet gepest. Wij zeggen NEE tegen pesten!

Iedereen is het eensgezind, we moeten iets doen tegen pesterijen. Dit pijnlijke fenomeen valt waarschijnlijk nooit helemaal uit te roeien, maar dat mag ons niet tegenhouden alles op alles te zetten om pesterijen tegen te gaan. Pesten kan namelijk iedereen overkomen. Deze strijd is het waard gestreden te worden!

move tegen pesten


Hoe ontstaat pesten?

Pesten ontstaat altijd vanuit een groepsdynamiek, wanneer kinderen zich laten meeslepen door de groep. Heel wat kinderen pesten om er bij te horen, omdat ze denken dat het hen cool maakt. Sommigen treiteren ook omdat ze het gedrag als normaal beschouwen of uit schrik om zelf slachtoffer te worden.

Volgens de Zweedse psycholoog Dan Olweus is er sprake van machtsongelijkheid bij pestgedrag. Omdat er kwaadwillige intenties zijn, spreken we niet langer van plagen.

pesten

Er wordt vooral verbaal gepest, maar negeren en uitsluiten gebeurt ook veel. Fysiek geweld komt op de derde plaats volgens het onderzoek van CM. Diefstal of vernieling staat op de vierde plaats.


Niet enkel bij kinderen

Pesterijen komen echter niet alleen bij kinderen voor. Op sociale media rond snuisteren geeft je een goed beeld hoe het er onder volwassenen aan toe gaat. Daar wordt er zonder verpinken gegooid met kwade woorden.

pesten op het werk

42% van de Vlamingen uit het onderzoek van CM gaven tevens aan dat ze ooit werden gepest op het werk. Vooral op basis van persoonlijkheidskenmerken of uiterlijke kenmerken worden mensen gepest op het werk. 40% van de slachtoffers veranderde van job door de pesterijen.


Cyberpesten

pesten cyber

Buiten de schoolmuren (of werkmuren) zijn we daarnaast niet meer veilig voor pestgedrag. Het treiteren stopt niet langer als je door de schoolpoort stapt. De opkomst van het internet en de smartphones hebben jongeren nieuwe mogelijkheden aangereikt om pestgedrag te vertonen. Cyberpesten is in de huidige maatschappij dan ook veelvoorkomend. De UGent deed in 2017 en 2018 een onderzoek bij 1600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar en bijna de helft zegt slachtoffer te zijn van pesten op het internet.

Bij cyberpesten kan de pestkop zich in alle anonimiteit verschuilen. Hij wordt niet geconfronteerd met het slachtoffer, waardoor de barrière om te pesten verkleint. Bij cyberpesten is er meestal een groot publiek (denk maar aan haatwebsites) en de pesterijen blijven lang rondhangen.


Wat kunnen we doen tegen pesten?

De rol van de bijstaander

Pesten gaat meestal niet onopgemerkt voorbij voor buitenstaanders. De getuige kan een belangrijke rol spelen om iets aan het pesten te doen. Heel wat jongeren willen hulp aanbieden, maar zijn bang om tussen te komen. Campagnes om deze personen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid zouden kunnen helpen. Deze personen moeten zich bewust zijn van hun belang bij het verzachten en vermijden van de pesterijen.

cyber pesten

De move tegen pesten

‘Pesten is stom, pesten is klein, je hoeft niet te pesten om cool te zijn.’ Ketnet zet zich steevast in tegen pesterijen. In 2018 brachten ze de STIP IT-campagne uit, waarbij je met vier stippen op het hand toont dat pesten niet oké is. Oké, een dergelijke actie zal pesterijen niet uit de wereld helpen, maar het is toch al een begin en creëert bewustzijn.De acties zorgen voor besef bij ouders, scholen, jeugdbewegingen, … Deze acties krijgen mijn volledige steun!

move tegen pesten

STIP IT keert de groepsdynamiek die aan de basis van pesten ligt, tegen het treiteren zelf. Opkomen tegen pesten is de nieuwe trend, en niet de pesterijen zelf.

Klassen worden ‘nesten’

Heel wat jongeren voelen zich niet thuis op school omdat ze gepest worden. Daarom werd ‘Warme Scholen’ opgericht, een pilootproject. Sommige scholen werkten onder dat mom in ‘nesten’, ‘families’ of ’tuinen’. Bij dit concept komt het erop neer dat enkele leerkrachten samen verantwoordelijkheid opnemen voor een groep en mee met hen door de jaren heen schuiven. Op die manier kunnen ze een vertrouwensrelatie met de leerlingen krijgen. De functie verschuift van kennisoverdracht naar vertrouwelijke relaties. Leerlingen worden aangemoedigd om ideeën te geven en zelf mee aan de wieg te staan van cultuurveranderingen.

Tegen 2020 weten we hoe de leerlingen zich voelen dankzij het project!

Kleine initiatieven

Deze docent gebruikt appels om haar klas een belangrijke les te leren. Maar deze boodschap is voor jong en oud waardevol.

Geplaatst door Luidt op Maandag 23 januari 2017

Heel wat leerkrachten, leid(st)ers van jeugdbewegingen, … voeren zelf kleine anti-pestcampagnes. Dit filmpje ging rond op Facebook en kreeg heel wat positieve reacties. Hierbij probeerde een leerkracht haar leerlingen duidelijk te maken wat pesterijen allemaal teweeg kunnen brengen. Ze toont dat kinderen heel veel pijn kunnen lijden, ook al zie je dat op het eerste zicht niet.

pesten

About the author

Lien Egghe

Als studente Handelsingenieur aan de UGent is Lien tegen de verwachtingen in gepassioneerd door schrijven. Ondertussen deed ze al heel wat werkervaring op als copywriter bij o.a. ELLE, goedkoop.be, spaargids.be, enz. en nu onderhoudt ze met veel plezier onze blog. Ze heeft graag een verjaardagsbrownie in plaats van een birthdaycake en bezwijkt voor alles wat oversized of Scandinavisch is!

Deze informatie wordt u aangeboden door Kadonation

Kadonation maakt het verrassend gemakkelijk om samen te leggen voor een geweldig groepscadeau of om geld in te zamelen voor elk nobel doel. Bovendien biedt Kadonation ook een unieke cadeaubon aan die maar liefst levenslang geldig is bij meer dan 30 (web)winkels. Kortom, Kadonation tovert een glimlach op elk gezicht!

Ontdek Kadonation

Leave a Comment